AKCIJA „MES RŪŠIUOJAM. VASARA“

Kviečiame aktyviai dalyvauti visą bendruomenę

Nuo 2019-06-01 iki 2019-08-31
lopšelyje-darželyje ,,Varpelis“ vyksta
AKCIJA

„MES RŪŠIUOJAM. VASARA“

Akcijos tikslas – kartu kovoti su aplinkos užterštumu ir gyventi gražesnėje ir švaresnėje aplinkoje.
Senas nereikalingas baterijas
atneškite į grupę.

Baterijos atliekų negalima šalinti į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis (gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu) ir pridaryti daug žalos gamtai, pakenkti žmonių sveikatai. Perdirbant atliekas gaunamos antrinės žaliavos, kurios ne tik neteršia aplinkos ir nekenkia žmonių sveikatai, bet ir leidžia sumažinti įvairių naujų gaminių savikainą.

Organizatoriai, ekologine kryptimi dirbančios auklėtojos

© 2019 mir.lt