Advento vakaras

Šiaulių lopšelio – darželio ,,Varpelis“  adventinis  vakaras ,, Uždekim gerumo žvakelę“ organizuojamas etninės krypties grupių ,,Linelis“, ,,Rugelis“ įvyko Šv. Jurgio bažnyčioje 2014m. 12. 10d. ketvirtus metus. Įstaigos bendruomenė renkasi susikaupti, susimąstyti ir pabūti kartu šventose  mišiose.  Adventinį  vakarą praturtinto folklorinis ansamblis ,,Čiutulis“, ,,Dagilėlio“ choro solistas, kanklininkių ansamblis  ,,Saulėtos mergaitės“. Angelo sparnais už gerumą  buvo apdovanoti darželio globėjai : A.Šedžius,  J.Valuckienė, D.Šablinskienė. Pasveikino bažnyčios klebonas, Šiaulių savivaldybės vicemerė D.Martinkienė.

Nupintas advento vainikas sujungė visus, apgaubiant save ir kitus gerumu, gyvenant šviesos ir vilties laukimu.

© 2019 mir.lt